EN

Kontakty

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

LAKTOS, a.s.

Nová cesta 17
140 00 Praha 4
IČ: 264 60 726
tel.: +420 220 407 111
fax.: +420 220 407 112
email: info@laktos.cz
web: www.laktos.cz

Ředitel společnosti

Ing. Petr Morava,CSc
e-mail: info@laktos.cz
Tel: +420 220 407 111

Asistentka ředitele

Hana Kesnerová
e-mail: kesnerova@laktos.cz
info@laktos.cz
Tel: +420 220 407 111

EXPORT

Manager zahraničního obchodu

Ing. Mojmír Boxan, MBA
e-mail: boxan@laktos.cz
tel: +420 220 407 128
Mob: +420 603 455 662

Manager zahraničního obchodu

Ing. Albert Horský
e-mail: horsky@laktos.cz
tel: +420 220 407 123
Mob: +420 736 778 497

Asistent ZO

Jana Voborová
e-mail: voborova@laktos.cz
tel: +420-220 407 105
Mob: +420 731 412 567
Fax: +420 220 407 112-3

Asistent ZO

Mgr. Jana Chýlková
e-mail: chylkova@laktos.cz
Tel: +420 220 407 124
mob: +420 735 759 547
Fax: +420- 220 407 112-3

ČR, SR TRH

Manager střediska potravin - řetězce

Jaroslav Ramba
e-mail: ramba@laktos.cz
tel: +420 220 407 144
Mob: +420 603 217 519

Manager střediska potravin - nezávislý trh Čechy

Ladislav Skrbek
e-mail: skrbek@laktos.cz
Mob: +420 733 533 710

Manager střediska potravin - nezávislý trh Morava

Jitka Páterová
e-mail: paterova@laktos.cz
Mob: +420 733 533 768

Asistent střediska potravin - objednávky, reklamace

Helena Verbíková
e-mail: verbikova@laktos.cz
tel: +420 220 407 121
Mob: +420 603 517 996

Asistent střediska potravin - objednávky pro maloobchod

Jitka Fialová
e-mail: objednavky@laktos.cz
tel: +420 220 407 109
mob: +420 734 227 912

Nákup, doprava

Jakub Sült
e-mail: sult@laktos.cz
tel: +420 220 407 102
Mob: +420 420 603 542 529

Ekonom - účetní

Oldřich Klimovič
e-mail: klimovic@laktos.cz
tel: +420 220 407 126
Mob: +420 736 767 141

Ekonom - fakturace

Ing. Michaela Čápová
e-mail: capova@laktos.cz
Tel: +420 220 407 104

Ekonom

Ing. Filip Hanzík Ph.D.
e-mail: hanzik@laktos.cz
Mob: 739 451 822

Technický ředitel

Ing. Jiří Vrzal
e-mail: vrzal@laktos.cz
tel: +420 220 407 101
Mob: +420 603 517 995

KRMIVA

Manager prodeje krmiv

Ing. Jiří Tráge
e-mail: j.trage@seznam.cz
Mob: +420 731 412 568

VÝROBA

Manažer výroby

Ing. Petr Žíla
e-mail: zila@laktos.cz
tel: +420 735 750 015