Mlékárenská VÝROBA

Společnost Laktos, a.s. disponuje dvěma výrobními závody v Krásné Hoře nad Vltavou, okres Příbram. Jeden z nich se nachází na náměstí obce (č.p. 125) a je zaměřen zejména na výrobu tavených a čerstvých sýrů, smetanových krémů a specialit. Výrobní závod prošel v roce 2018 rekonstrukcí, přičemž byla pořízena moderní zařízení na výrobu tavených a termizovaných mlékárenských výrobků.

Druhý výrobní závod se nachází na okraji obce v blízkosti zemědělského družstva (č.p.279) a je rozdělen na dvě výrobní části. V jedné z nich se nachází porcovna sýrů, kde se vyrábí především plátky, bločky a strouhané sýry. Tato část byla vybudována v roce 2017. Druhou výrobní část tvoří mlékárna, která byla otevřena na začátku roku 2018. Zde se vyrábí zejména Allami – sýr na grilování typu Halloumi. Jedná se o unikátní produkt na trhu s mléčnými výrobky. Nadstandardní kvalita výrobku je dána technologií výroby, která je jediná v České republice, a značným podílem ruční práce.

 

Hlavní důraz ve výrobě je kladen na kvalitu použitých surovin, dodržování hygienických norem a prvotřídní jakost výrobků. Výrobky společnosti Laktos, a.s. jsou pravidelně oceňovány za kvalitu a obaly významnými tuzemskými cenami. Například Allami byl v srpnu 2018 oceněn značkou kvality KLASA.

V letech 2021-22 byly realizovány tyto projekty modernizace mlékárny LAKTOS a.s..

Projekt modernizace mlékárny Krásná Hora IV zahrnuje nákup a instalaci technologického vybavení obou provozoven firmy Laktos, a.s. v Krásné Hoře nad Vltavou v okresu Příbram.
Do mlékárny, nacházející se na okraji obce Krásná Hora nad Vltavou č. p. 279, byla pořízena Linka na výrobu a balení plátkového sýra, zařízení na předčištění syrovátky, váhy na vážení výrobků, tiskárna etiket, popisovací zařízení, aplikátor etiket, otočný stůl, vybavení provozní laboratoře, plastové palety a boxy, zařízení na čištění bot ve výrobě, bezpečnostní kamerový systém, skladovací regály, nerezový soubor výrobního zařízení a tři ruční paletizační vozíky.
Na pozemku č. 189/36, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti stávající provozovny – mlékárny, byla realizována linka na úpravu vody.
Do skladovací haly byly pořízeny skladovací regály, záchytné vany na chemikálie, ruční paletizační vozík a bezpečnostní kamerový systém.
V tavírně, nacházející se na náměstí v Krásné Hoře nad Vltavou č. p. 125, se jedná o nerezový soubor výrobního zařízení, popisovací zařízení, skladovací regály, nerezový paletizační vozík, ruční elektrický paletizační vozík a dva ruční paletizační vozíky.
Chladicí technologie vč. stavebních úprav skladovacích prostor a pořízení nízkozdvižného paletizačního vozíku bylo realizováno ve skladovací hale, nacházející se v areálu tavírny.
Dílčím cílem projektu je i částečná modernizace podnikové prodejny v objektu tavírny, do které byla pořízena chladicí vitrína.